Användnings metoder

Homeopati

Blodanalys (spenglersan-kolloid test)

Akupunktur

Klassisk Massage med värmeterapi

Lymfdränage

Test och terapi med Bioresonans (Erfarenhetsmedicin)

Mikrobiologisk information

Diet och kostanpassning