Välkommen till Erna Kristina Liljas naturhälsopraktik!

1992 öppnade jag min praktik i Tyskland och har nu 2015 fortsatt att arbeta med den i Stockholm.

Att arbeta som (Heilpraktiker) Naturläkare med alternativmedicin innebär att man arbetar inom ett brett område av hälsokonsten. Vilken på senare tid har fått allt större betydelse. Alternativmedicinen är ett skonsamt alternativ till annan behandling.

Naturmedicinen har lång tradtion och arbetar med kraften från örter, mineraler och andra substanser i naturen och dess självreglerande krafter. Detta är traditionen från erfahrenhetsmedicin.

Naturläkekonsten tittar på människans egna möjligheter att hjälpa kroppen vid sjukdom eller någon typ av obalans. Den lägger ocksa stor vikt vid både det kroppsliga tillståndet saväl som det psycososiala.